The Wudang Weng Shun Kuen family-tree

According to Grandmaster Lin Yi (Lam Yee)

 

Chang Shan Feng
Chang Shan Feng
(Founder of Wudang Kuen)
Unknown
(Jee Shim?)
Unknown
Cheung Ng
Unknown
Leung Shum Dit (A.K.A. "Sun Kam"?)
Fong Shil Ching
Hon Wah Sheun
Lin Yi
Rien Bul
Ivar Emmaneel
(The Netherlands)
Frank Emmaneel
(The Netherlands)
Ian Garbett
(Australia)


previous home next